หน้าหลัก > นิทรรศการ > เนื้อหา
ส่วนโฟม EPS
Jul 01, 2016

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น NO.:n/aเกียร์: ยืดหยุ่น
ดำเนินการ: ตัดบรรทัดการผลิตอัตโนมัติระบบอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติไม่ใช่
การผลิตที่ยืดหยุ่น: ผลิตเปรียวจังหวะ: ไหลไม่ใช่สายการผลิต
สายผลิตภัณฑ์: ขอบเขตการผลิต3meters: ส่วนโฟมขนาดใหญ่

ซีเอ็นซี มีความหนาแน่นสูงโฟมวัสดุ ชิ้นส่วนเป็นไปได้ ไม่ ว่าจะเป็นร่างสองมิติ หรือ 3d ประติมากรรม

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง