หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปอลูมิเนียม

แม่พิมพ์อัดรีดอลูมิเนียมแสง

    ตามทิศทางการไหลของโลหะพลาสติกการรีดขึ้นรูปสามารถแบ่งออกเป็นประเภทดังต่อไปนี้การอัดขึ้นรูปเชิงบวก: ในการผลิตทิศทางของการไหลของโลหะเป็นเช่นเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของหมัด Back-extrusion: ทิศทางของการไหลของโลหะอยู่ตรงข้าม ไปตามทิศทางของ ...