หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > แม่พิมพ์ฉีดส่งออก

ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ฉีดขึ้นรูป

    สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งสหรัฐอเมริกา (SPI AN-102-78) แบ่งแม่พิมพ์ออกเป็น 5 ประเภท เหล่านี้ห้าชนิดของแม่พิมพ์แต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันและชนิดของแม่พิมพ์นี้จะเหมาะสำหรับแม่พิมพ์ด้วยเครื่องฉีดขึ้นรูปของ 400 ตันหรือน้อยกว่า มาตรฐานนี้ยึดตามอายุของ ...