หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > แม่พิมพ์ฉีดส่งออก

แม่พิมพ์ฉีดการส่งออกไปสหรัฐอเมริกายุโรป

    ความแตกต่างหลักระหว่างส่งออกแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ไม่ใช่ส่งออกเป็นแนะนำแขนและขาอีเจ็คเตอร์ ต้องกรอกข้อมูลท่อเล็บและล็อคด้านแม่พิมพ์เต้าเสียบทั้งหมด แม่พิมพ์: ใช้ formwork "lkm" คอลัมน์แนะนำถูกพลิก (โพสแผนกแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ด้านหลังคู่มือแขน)