หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > การฉีดขึ้นรูปโลหะ
โลหะฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โลหะฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ใช้หลักของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ บัญชีมากกว่า 50% ของส่วนที่ขายในเอเชีย ตอนนี้หลัก MIM ผลิตภัณฑ์เป็นตัวเชื่อมต่อของรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน และลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรียกส่วนที่เคยตัวเล็ก ด้วยประสิทธิภาพที่ต่ำ...