หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > การฉีดขึ้นรูปโลหะ

โลหะฉีดพลาสติก MIM

    MIM เป็นย่อของโลหะฉีดขึ้นรูป MIM เป็นวิธีขึ้นรูปส่วนผสม plasticized ของผงโลหะและสารยึดเกาะที่จะถูกฉีดลงในแม่พิมพ์ ประการแรก ผสมผงเลือก มีแฟ้ม และจากนั้น pelletize เม็ดการฉีดพลาสติก เป็นเทคโนโลยีขึ้นรูปใกล้-สุทธิ...