หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > การฉีดขึ้นรูปโลหะ

ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปโลหะ

    เทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยผงโลหะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศและเป็นผลิตภัณฑ์ข้ามของเทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกเคมีพอลิเมอร์เคมีผงโลหะและวิทยาศาสตร์วัสดุโลหะ สามารถทำแม่พิมพ์ฉีดและผลิตได้อย่างรวดเร็วด้วยความหนาแน่นสูงและความแม่นยำสูงผ่านการเผา The ...