หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > การฉีดขึ้นรูปโลหะ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ MIM

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ MIM

    ผู้ผลิตนิยมใช้กระบวนการฉีดขึ้นรูปด้วยโลหะเนื่องจากมีขั้นตอนการตกแต่งขั้นต่ำการลดการสูญเสียวัสดุและการผลิตชิ้นส่วนที่ไม่ จำกัด ด้วยคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น MIM เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับวิธีการผลิตทั่วไปอื่น ๆ ...