หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

แผ่นไฟฟ้าแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

    เป็นกระบวนการรักษาความร้อนแบบดั้งเดิมสำหรับหล่อแม่พิมพ์ชุบแบ่งเบาบรรเทา และเทคนิคการรักษาพื้นผิวที่ได้รับการพัฒนาในอนาคต เนื่องจากความหลากหลายของวัสดุที่ใช้เป็นแม่พิมพ์หล่อ เทคนิคการรักษาพื้นผิวเดียวกันและแอปพลิเคชันสามารถมีผลแตกต่างกันบนวัสดุที่แตกต่าง