หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > การห่อแม่พิมพ์

2shot 2K สีแม่พิมพ์ Overmolding

    วัสดุ TPE คือ ชื่อทั่วไป ชื่อเต็มของยางเทอร์โมอังกฤษ มันเป็นชนิดของวัสดุที่ทำงานด้วยความยืดหยุ่นของยางและพลาสติกแข็ง ซึ่งสามารถโดยตรงฉีดเข้าแบบ แอพลิเคชันทั่วไปของวัสดุ TPE สรุปอ้างถึง TPE-S หรือ...