หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > การห่อแม่พิมพ์

Double Shot Mould Overmolding

    "Overmould" เป็นแบบฉีดขึ้นรูปรอง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนของร่างกายหลัก (ยางแข็ง) และชิ้นส่วนยางนอก (ยางอ่อน) เมื่อแม่พิมพ์ผลิตร่างกายพลาสติกแข็งเป็นครั้งแรกที่ผลิตและหลักพลาสติกออกแบบแม่พิมพ์ยากตาม ...