หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > การห่อแม่พิมพ์

ผู้ผลิตแม่พิมพ์ Mold Overmolding

    ความเข้ากันได้ของ TPE และชิ้นส่วนโครงสร้างยางแข็งควรจะตรงกับความสามารถในการละลายของโมเลกุลใกล้เคียงกันและความเข้ากันได้ของโมเลกุลดีขึ้น ในการออกแบบจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงมุมที่คมชัดเพื่อให้แน่ใจว่า TPE สามารถติดต่อกับชิ้นส่วนยางแข็งและช่วยเพิ่ม ...