หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปพลาสติก

พลาสติก Extrusions โคมไฟ LED แม่พิมพ์

    คำว่า extrude ประกอบด้วยอักษรละติน "ex" (away) และ "trudere" (push) ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการอัดขึ้นรูปของ "การใช้แรงดันในการผลักวัสดุผ่านแม่พิมพ์" ในการประมวลผลพอลิเมอร์ในรูปของผงหรือรูปเม็ดมักเป็น ...