หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

    ขอบประตูแม่พิมพ์: วิ่งและประตูที่อยู่บนบรรทัดแยก และสินค้าถูกส่งออกมาด้วยกันเมื่อเปิดแม่พิมพ์ การออกแบบจะง่าย ง่ายต่อกระบวนการ และว่า ผู้คนจำนวนมากใช้ระบบขอบประตู