หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > แม่พิมพ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปพลาสติก

    แม่พิมพ์พลาสติกเป็นตัวย่อสำหรับแม่พิมพ์รวมกันสำหรับแม่พิมพ์อัดแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปแม่พิมพ์เป่าและแม่พิมพ์โฟมต่ำ การเปลี่ยนแปลงที่ประสานกันของโพรงและแกนและระบบการขึ้นรูปช่วยสามารถประมวลผลชุดของชิ้นส่วนพลาสติกที่มีรูปร่างแตกต่างกันและ ...