หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > แม่พิมพ์หล่อความดัน

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์หล่อตาย

    ผลิตภัณฑ์ซิลิโคนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ตามกระบวนการขึ้นรูปที่แตกต่างกัน ซิลิโคนบีบอัด Tooling ผลิตภัณฑ์ซิลิโคนขึ้นรูปมักจะเกิดขึ้นโดยการใช้ความดันผ่านเครื่อง vulcanizing ผ่านแม่พิมพ์อุณหภูมิสูงหลังจากวาง silicone แข็งดิบ ...