หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > แม่พิมพ์อัดซิลิโคน

ทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนอัด

    ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทั่วไปและฟังก์ชันคงปั้นแผ่น (แผง): แก้ไขแม่พิมพ์ด้านหน้าบนเครื่องฉีดพลาสติก ช่องคณะ (คณะท่าน้ำ) ไหล: เอาจับเสียเมื่อเปิดแม่พิมพ์ ดังนั้นมันจะหลุดออกโดยอัตโนมัติ (แม่พิมพ์สามแผ่น) แม่พิมพ์ถาวรแผ่น (แผ่นชาร์จ) ยึด: การ...