หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > แม่พิมพ์อัดซิลิโคน

ซิลิโคนการบีบอัด Mold ปะเก็นการแพทย์

    การเลือกรูปแบบการทำแม่พิมพ์และการเลือกเส้นแม่พิมพ์มีความสำคัญมาก ประการแรกสะดวกสำหรับการยึดแม่พิมพ์ ประการที่สองควรเลือกสายชิ้นส่วนโดยไม่กระทบต่อผลกระทบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ ประการที่สามไม่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นส่วนบรรทัด ...