หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > Rapid 3D การสร้างแบบจำลอง

การพิมพ์แบบ 3D Rapid Prototyping

    ความหนาของส่วนตัดขวางของเครื่องพิมพ์ (เช่นทิศทาง Z) และความละเอียดของทิศทางระนาบเช่นทิศทาง XY จะคำนวณเป็น dpi (พิกเซลต่อนิ้ว) หรือไมโครมิเตอร์ ความหนาโดยทั่วไปคือ 100 μmซึ่งเป็น 0.1 มม. และเครื่องพิมพ์บางรุ่นเช่น ObjetConnex series ...