หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > โลหะสร้างต้น

CNC Machining การทำแม่พิมพ์โลหะอย่างรวดเร็ว

    โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งได้รับการวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบมาต้องได้รับการสร้างต้นแบบ เป็นขั้นตอนแรกในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์และวิธีที่ตรงที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการระบุและปรับปรุงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ณ จุดนี้มักจะจำเป็นต้อง ...