หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > โลหะสร้างต้น

การทำแม่พิมพ์โลหะด้วยอลูมิเนียมอย่างรวดเร็ว

    ต้นต้นถูก จำกัด ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ; งานส่วนใหญ่ทำด้วยมือ เวลานำค่อนข้างยาวและคุณภาพก็ยากที่จะตอบสนองความต้องการรูปลักษณ์และเรขาคณิตในการวาดภาพ การทำงานของโครงสร้างที่มีเหตุผลก็ลดลงอย่างมาก ด้วยความก้าวหน้าของ ...