หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > สร้างต้นพลาสติก

สร้างต้นแบบยานยนต์พลาสติกอย่างรวดเร็ว

    ตามผลการทำได้ สามารถแบ่งเป็นลักษณะต้นแบบ และโครงสร้างต้นแบบ และต้นแบบที่ทำงาน: (1) ลักษณะต้น: ส่วนใหญ่ใช้ในการทดสอบลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์ มันต้องมีลักษณะที่สวยงามและสีที่แม่นยำ แต่ความต้องการของ...