หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > สร้างต้นพลาสติก

การสร้างต้นแบบการฉายแสงพลาสติกอย่างรวดเร็ว

    (1) ต้นแบบการออกแบบการตรวจสอบจะไม่เพียง แต่มองเห็นเท่านั้น แต่ยังสามารถสัมผัสได้ สามารถสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบในแบบของวัตถุจริงหลีกเลี่ยงข้อเสียของ "วาดรูปให้ดูดีและไม่ทำดี" ดังนั้นการผลิตต้นแบบคือ ...