หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > สร้างต้นพลาสติก

Rapid Prototyping ทางการแพทย์พลาสติก

    ต้นแบบสามารถแบ่งออกเป็นสี่ประเภท: ต้นแบบพลาสติกสามารถแบ่งออกได้สี่แบบคือต้นแบบพลาสติกต้นแบบซิลิโคนต้นแบบโลหะและกากตะกอนต้นแบบ: (1) ต้นแบบพลาสติก: วัตถุดิบของมันคือพลาสติกเช่นโทรทัศน์จอภาพโทรศัพท์และอื่น ๆ . (2) ต้นแบบซิลิโคน: มัน ...