หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > สร้างต้นพลาสติก

Rapid Prototyping ประตูรถยนต์

    การกลึง CNC เป็นวิธีดั้งเดิมในการนำวัสดุส่วนเกินออกจากช่องว่างเพื่อให้ได้ต้นแบบที่ต้องการ เทคนิคการพูดเป็นชนิดของวิธีการที่รวมการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วย (CAM) คอมพิวเตอร์ควบคุมตัวเลข (CNC) และอื่น ๆ ...