หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > สร้างต้นพลาสติก

Rapid Plastic Prototyping เครื่องกัด CNC

    ต้นแบบสามารถแบ่งออกเป็นต้นแบบด้วยตนเองและต้นแบบซีเอ็นซีตามวิธีการผลิต: (1) ต้นแบบคู่มือ: งานหลักของมันคือการทำด้วยมือ (2) ต้นแบบซีเอ็นซี: งานหลักของเครื่อง CNC ตามอุปกรณ์ที่แตกต่างกันใช้ก็สามารถแบ่งออกเป็น Rapid ...