หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > สร้างต้นพลาสติก

Rapid Prototyping พลาสติกเครื่องมือทางการแพทย์

    ต้นแบบซีเอ็นเอสสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือการสร้างต้นแบบแบบเลเซอร์เร็ว (SLA / SLS) และเครื่องจักรกลซีเอ็นซีซึ่งทั้งสองแบบนี้มีวัสดุการประมวลผลแบบพิเศษของตัวเองอย่างรวดเร็ว Rapid Prototyping (SLA / SLS) เลเซอร์เร็ว ๆ นี้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ SLA และ SLS SLA เป็นกระบวนการที่ใช้ Stereo ...