หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > สร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วแผ่นโลหะ

สร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วของแผ่นโลหะอลูมิเนียม

    โลหะแผ่นเป็นเทคโนโลยีการประมวลผล จนไม่มีคำจำกัดความที่สมบูรณ์ สามารถกำหนดเป็น: แผ่นโลหะเป็นกระบวนการทำงานเย็นครอบคลุมสำหรับแรงเฉือนแผ่นโลหะ (มักจะต่ำกว่า 6 มม), รวมทั้ง เจาะ/ตัด/คอมโพสิต พับ โลดโผน ประกบ ขึ้นรูป (เช่นตัวถังรถ) และอื่น ๆ ของ...