หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > Rapid SLS SLA การสร้างต้นแบบ

Rapid Prototyping SLS SLA อะไหล่

    SLA Technology: SLA (เครื่องสเตอริโอลิเธียม, เรซินที่มีความไวแสงเป็นตัวเลือก) ถังบรรจุของเหลวบรรจุด้วยเรซินที่ไวแสงเป็นของเหลวซึ่งแข็งตัวอย่างรวดเร็วภายใต้การฉายรังสีของลำแสงอัลตราไวโอเลตที่ปล่อยออกมาจากเลเซอร์ (SLA แตกต่างจากเลเซอร์ ...