หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > การสร้างแม่พิมพ์หล่อสูญญากาศแบบเร็ว

แม่พิมพ์หล่อสูญญากาศซิลิโคนอย่างรวดเร็ว

    ขั้นตอนของการหล่อสูญญากาศก่อนที่จะผลิตการหล่อสูญญากาศเราจำเป็นต้องทำตัวอย่างโดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีหรือการพิมพ์แบบ 3D จากนั้นผสมซิลิโคนกับสารบ่ม ลักษณะของการหล่อสูญญากาศเป็นของเหลวไหล, ส่วนประกอบ A คือซิลิโคนส่วนประกอบ B เป็นตัวบ่ม การอพยพของสุญญากาศ: ...